DYREKTOR
MGR HENRYK WRZEŚNIEWSKI
nauczyciel dyplomowany

 
Tłumacz
Programy

Zegar